MP02 Lading zekeren (Thema 1)

Details van deze opleiding

Eigen referentie: OCF-118/MPM-002
Doelgroep van de opleiding: Nascholing voor beroepschauffeurs groep C
Uren contactonderwijs: 8
Studiepunten: 7

Inhoud

Het is van cruciaal belang om als vrachtwagenchauffeur te weten hoe je je lading op een veilige manier zekert. Dagelijks gebeuren er immers ongevallen met voertuigen vanwege verschoven of omgevallen ladingen. Deze ongevallen kunnen voorkomen worden door het toepassen van de geldende voorschriften.

Theoretische onderwerpen

1) EU-regelgeving betreffende ladingzekeren
2) Risico’s bij goederenvervoer: schuiven en/of kantelen van de lading
3) Diverse technieken voor ladingzekeren: vormvaste stuwing, krachtsluitende zekering, diagonale shorring en eisen waaraan deze zekeringen moeten voldoen
4) Stabiliteit en verdeling van ladingen
5) Het gebruik van hulpmiddelen voor het vastzetten van ladingen

Praktische onderwerpen

1) Voorbereiding van een ladingzekering
2) Lading verankeren: uitvoeren van diverse methodes
3) Berekening van de juiste spanriemen
4) Het gebruik van hulpmiddelen: bijv. anti-slipmatten, stuwzakken, gordel- en hoekbeschermers
5) Wijze van vastzetten en verdelen van de lading

Uw opleiding op maat

Vindt u in ons aanbod niet meteen de juiste opleiding? Geen probleem, wij organiseren ook opleidingen op maat. Info aanvragen

Hulp nodig?

Onze collega’s helpen je graag verder.

info@aktoo.be014 22 25 65