Werken op hoogte module 1+2

Details van deze opleiding

Doelgroep van de opleiding: alle werknemers die een stelling betreden, helpen monteren, demonteren of aanpassen.
Uren contactonderwijs: 8

Inhoud van de opleiding:

 • Werken op hoogte en het valrisico
 • Voorstelling van steigers, ladders, toegangstrappen
 • Preventiemaatregelen bij verschillende weersomstandigheden
 • Veiligheidsvoorschriften m.b.t. toelaatbare massa
 • Persoonlijke valbeschermingsmiddelen
 • Definitie ‘bevoegd persoon’
 • De verschillende steigerklassen – samenstellende delen
 • De verschillende verankeringspatronen
 • De documenten voor montage en gebruik
 • De berekeningstool, het montageschema en de controlelijst
 • Signalisatie, afsluiten van de steiger en de werkzone
 • Theoretische oefeningen controleren van een steiger
 • Aanslaan van lasten, hijsen van lasten op een steiger
 • Correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Monteren, demonteren en ombouwen van een steiger

Wat na deze opleiding?

Na deze opleiding kunnen de deelnemers een stellingplan en de montage-en gebruiksdocumenten lezen en interpreteren. Krijgen ze een beter inzicht in eenvoudige systeeminstellingen, het verankeren van stellingen en de lastenverdeling op een stelling.

Na het positief afleggen van het theoretisch examen ontvangt de kandidaat een attest. Het attest is 5 jaar geldig.

Deze opleiding kadert binnen het KB voor “werken op hoogte”

Voorwaarden

 • Minimum 18 jaar
 • Verklaring van medische geschiktheid (verkrijgbaar via arbeidsgeneesheer of huisarts)

Aantal deelnemers

Maximum 15

Deze opleiding kan bedrijfsintern georganiseerd worden met een maximum van 15 deelnemers.
Het is mogelijk om deze aan te passen aan de specifieke noden van de klant.

Subsidies

Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen wij aan de voorwaarden voor tal van subsidies.

Uw opleiding op maat

Vindt u in ons aanbod niet meteen de juiste opleiding? Geen probleem, wij organiseren ook opleidingen op maat. Info aanvragen

Hulp nodig?

Onze collega’s helpen je graag verder.

info@aktoo.be014 22 25 65